Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Programe de studii licenţă:

Programe de studii masterat:

  • EDUCAŢIE FIZICĂ ŞCOLARĂ ŞI ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE.
  • KINETOPROFILAXIE, RECUPERARE ȘI REMODELARE CORPORALĂ

         Perfecţionare în învăţământ prin grade didactice (II şi I)


   Adresa:
      Universității nr. 13 C.P. 720229
      Suceava, Romania
   Telefon:
      +40 230 216147
      +40 230 522819
      +40 230 522978  

      Decan:
Prof.univ.dr. Petru GHERVAN
petrug@usv.ro

      Prodecan:
Prof.univ.dr. Florin LEUCIUC
florinl@usv.ro

      Secretariat:
Irina Carmen GRĂDINARU - secretar șef facultate (responsabil programe de studiu EFS și KMS). int. 524
- irinag@usv.ro
Luciana Florentina NIMIGEAN - secretar DSDU (responsabil programe de studiu BFKT și ND) int. 595
- luciana@usv.ro
 
flash
Mens Sana in Corpore Sano

      Pagină E-mail

      Orare