Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Programe de studii licenţă:
  • EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

  • KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

Programe de studii masterat:

  • EDUCAŢIE FIZICĂ ŞCOLARĂ ŞI ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

    KINETOPROFILAXIE, RECUPERARE ȘI MODELARE CORPORALĂ

     

Mens Sana in Corpore Sano

 Mens Sana in Corpore Sano

         Perfecţionare în învăţământ prin grade didactice (II şi I)


DEPARTAMENTUL DE SĂNĂTATE ȘI DEZVOLTARE UMANĂ


Programe de studii licenţă:
  • NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ

  • BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE

  • ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

Mens Sana in Corpore Sano


   Adresa:
      Universității nr. 13 C.P. 720229
      Suceava, Romania 
   Telefon:
      +40 230 216147 
      +40 230 522819
      +40 230 522978  

      Decan: 

Prof.univ.dr. Petru GHERVAN
petrug@usv.ro

      Prodecan: 

Prof.univ.dr. Florin LEUCIUC
florinl@usv.ro 

      Secretariat: 

Irina Carmen GRĂDINARU - secretar șef facultate (responsabil programe de studiu EFS și KMS). int. 524
- irinag@usv.ro 
Luciana Florentina NIMIGEAN - secretar DSDU (responsabil programe de studiu BFKT și ND) int. 595
- luciana@usv.ro
Loredana Pătrașcu - secretar DSDU
(responsabil program studiu AMG)
- loredana.patrascu@usm.ro

 
 

     Pagină E-mail

     Orare

     Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră USV© 2009 Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Str. Universitatii 13 C.P. 720225, Suceava, Romania
Tel centrala: +40 230 216147 / 101, Tel centrala (ton): +40 230 522978 /101, Tel. direct: +40 230 522819

   Search Engine Optimization