Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Gradul didactic, titlul ştiinţific
Nume, prenume

Fotografie recentă

Discipline predare

Prof. univ. dr.
Petru GHERVAN
Decan

petrug@usv.ro

- Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului
- Fundamente științifice ale jocului sportiv: handbal
- Metodica handbalului în liceu
- Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive

Prof. univ. dr.
Florin LEUCIUC
Prodecan

florinl@usv.ro

- Activități recreative în educaţie fizică şi sport
- Teoria și practica în alte ramuri sportive: culturism
- Fitness
- Istoria educaţiei fizice şi sport
- Fitness și agreement
- Activităţi de loisir
- Activităţi indoor şi outdoor

Conf. univ. dr.
Florian BENEDEK
Director Departament

florianb@usv.ro

- Biomecanica
- Utilizare softuri specializate în educație fizică și sport și kinetoterapie
- Biomecanica motricităţii
- Echipamente, instalații  şi aparatură sportivă
- Comunicare informatizată şi tehnici de lucru
- Amenajarea bazelor sportive și de agrement
- Administrarea bazelor sportive și de agrement

Conf.univ.dr.
Bogdan-Marius GROSU

bogdang@usv.ro

- Fundamente științifice ale jocului sportiv: Fotbal
- Evaluare motrică şi somato-funcţională
- Practica şi metodica activităţilor motrice pe grupe de vârstă
- Metodica predării fotbalului în şcoală
- Didactica specialităţii
- Tehnici de măsurare şi evaluare
- Metodica fotbalului în liceu

Conf.univ.dr.
Elena RAȚĂ

elenar@usv.ro

- Metodica atletismului în liceu
- Metodica disciplinelor sportive: nataţie şi nautice
- Înot terapeutic
- Metodologia cercetării ştiinţifice în educaţie fizică şi sport
- Înot și hidrokinetoterapie
- Teoria și practica în sporturi de apă: înot
- Cercetare științifică aplicativă a activităților corporale

Lector univ.dr.  
Virgil Adrian MOROȘAN LARIONESCU

virgill@usv.ro

- Fundamente științifice ale jocului sportiv: Volei
- Fundamente științifice ale jocului sportiv: Baschet
- Metodica voleiului în liceu
- Educaţie fizică şi sport

Lector  univ.dr.  
Gheorghe PRICOP

gheorghep@usv.ro

- Teoría și practica în sporturi de combat: judo, arte marțiale
- Kinesiologie
- Practica şi metodica pe grupe de vârstă
- Tehnici specifice de predare
- Stagiu de practică în activităţi turistice
- Stagiu de practică în centre de învățământ
- Stagiu de practică în baze agrement

Lector univ.dr.
Claudia BILHA

claudiabilha@usv.ro

- Fiziologie
- Educație pentru sănătate și prim ajutor
- Semiologie
- Kinetotarapia în geriatrie și gerontologie
- Tehnici de manevrare a bolnavului
- Management și marketing
- Kinetoterapia în boli cardio-respiratorii
- Recuperare în boli respiratorii
- boli

Lector univ.drd.
Sorin RAȚĂ

sorinr@usv.ro

- Bazele generale ale atletismului
- Tehnici specific de predare
- Teoria și practica atletismului

Lector universitar dr.  Oana Cristina PAȚA

oanap@usv.ro

- Gimnastica de bază
- Teoria și practica în sporturi de iarnă: schi alpin
- Teoria și practica în ramuri ale gimnasticii: artistic și acrobatic
- Teoria și practica în sporturi de expresie: dans folkloric

 

Lector universitar dr.  Maria Daniela CRĂCIUN

danielacr@usv.ro

- Anatomie
- Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor
- Bazele generale ale kinetoterapiei
- Reeducare motrică şi funcţională in pediatrie
- Kinetotarapia în geriatrie și gerontologie
- Tehnici speciale de manevrare a bolnavului

Asistent universitar drd.
Ileana PETRARIU

ileanaj@usv.ro

- Fundamente științifice ale jocului sportiv: handbal
- Evaluare motrică şi somato-funcţională
- Educație fizică și sport

Asistent universitar drd.
Andreea LAZĂR

andreea.lazar@usm.ro

 

 

- Teoria Educației Fizice și Sportului
- Kinesiologie
- Anatomie funcțională
- Kinetoterapia deficiențelor fizice și senzoriale Elemente de terapie ocupațională

Asistent universitar drd.
Iulian-Ștefan HOLUBEAC

holubiac.iulianstefan@usm.ro

 

 

 

- Anatomie functionala si biomecanica
- Teoria si metodica educatiei fizice si sportului
- Tehnici special de manevrare a bolnavului
- Ortezare si protezare - Kinetoprofilaxie
- Educatie fizica si sport
© 2009 Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Str. Universitatii 13 C.P. 720225, Suceava, Romania
Tel centrala: +40 230 216147 / 101, Tel centrala (ton): +40 230 522978 /101, Tel. direct: +40 230 522819

   Search Engine Optimization