Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

CERCUL STUDENŢESC PROF. DR. N. PAULESCU

De la 01.10.2013 funcționează la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava Cercul Studențesc ce are ca emblemă figura celui mai important savant din lume din domeniul medicinii secolului al XX-lea, Prof. Dr. Nicolae C. Paulescu (1869-1931), descoperitorul insulinei pentru care a meritat premiul Nobel, autorul unor riguroase studii, una dintre cărțile sale fiind Noțiunile „SUFLET” și „DUMNEZEU” în fiziologie. În acest context, deviza cercului este „Despre Om, orice”.
Istoric. Cercul s-a constituit la inițiativa coordonatorului, din dorința de oferi studenților un cadru mai animat (anima = suflet, lat.) și mai generos de informare, formare și implicare complexă de tip integrativ și care să completeze procesul de instruire academică oficială. Un cadru fertil de dezvoltare și înflorire pentru studenții foarte buni și de atragere și implicare a celor relativ indiferenți.
Scopul inițierii activității acestui Cerc Studențesc a fost de a lărgi aria de cunoaștere a studenților dincolo de Fișa disciplinelor studiate după planul de învățământ și a înțelege complexitatea destinului uman în societatea planetara contemporană. Conștientizarea menirii omului, responsabilizarea și implicarea fiecăruia dintre noi în demersul benefic general de optimizare a întregii activități a omenirii, deschiderea de perspective, interacțiunile complexe, plurivalente, creative – reprezintă elemente ale viziunii holistice transformatoare la care pot participa studenții alături de personalitățile cu care se pot întâlni în cadrul Cercului.
Obiective concrete:

 • Identificarea unor probleme, a unui potențial de dezvoltare și valorificare în domeniul general uman, precum și a specificului de etapă la vârsta studenției;
 • Dezvoltarea capacității de analiză, interpretare și gândire independente;
 • Identificarea posibilităților de colaborare inter-disciplinară;
 • Prezentarea biografiei și realizările unor mari savanți, profesioniști, oameni de cultură, artiști, sportivi etc.;
 • Cunoașterea activității unor Fundații și ONG-uri, prin reprezentanții acestora;
 • Inițierea și derularea unor activități de voluntariat;
 • Prezentarea unor experiențe semnificative ale studenților din cadrul programelor Erasmus, Workand Travel etc.;
 • Întâlnirea cu absolvenți de succes ai FEFS;
 • Dezvăluirea, abordarea și dezbaterea unor teme de interes științific, medical, artistic, turistic, sportiv, religios, social, familial etc.;
 • Stimularea muncii la realizarea unei licențe de nivel superior;
 • Desăvârșirea artei de a vorbi în public și de a realiza o prezentare modernă și reușită;
 • Cunoașterea unor valoroase personalități din rândurile studenților și a invitaților la Cerc și inițierea unor colaborări cu potențial generos. Realizarea de interacțiuni umane complexe.

Tematica a fost foarte variată (eclectică) și a răspuns interesului studenților: subiecte medicale, din domeniul neuro-științelor, psihoterapiei, medicinii alternative și complementare, eticii și moralei, integrării socio-profesionale, turismului profesional sau cu obiective culturale, prezentări de la Congrese internaționale etc. S-au dezbătut (aprins) și teme specifice cu mari implicații pentru viața tinerilor, așa cum a fost ședința consacrată căsătoriei și la care au participat specific persoane care au 6 copii sau persoane divorțate sau cu trei căsătorii la activ sau necăsătorite etc.
Grupul țintă = studenții interesați de la Kinetoterapie, Balneofiziokinetoterapie, Nutriție, Educație Fizică și Sport. Licențiații și Masteranzii care sunt absolvenți ai Facultății noastre au participat, de asemenea, cu mult suflet și bunăvoință.
Invitații cuprind pe cei consemnați la „Grupul țintă”, pe Domnul Doctor Ioan Iețcu, membru corespondent al Academiei și care a participat la absolut toate ședințele Cercului, fiind în mod real Președinte de Onoare al acestor întâlniri, medici, farmaciști, artiști, kinetoterapeuți, cadre universitare FEFS, în frunte cu Domnul Prodecan Prof. Dr. Florin Leuciuc, Fondatori sau Manageri de program ai unor Asociații, ONG-uri etc. cu care studenții noștri desfășoară parteneriate sub formă de voluntariat.
Locul de desfășurare: A 114.
Frecvența ședințelor a fost ritmată de sesiunile și vacanțele studenților: o ședință de 2 ½ - 3 ore, la 1-2 luni.
Materialele necesare: amfiteatru, calculator, videoproiector, uneori boxe sunet, tabla, cretă etc.

 

Realizări
Not everything that counts can be counted,
and not everything that can be counted counts.

Această axiomă exprimă adecvat rezultatele subtile, de etapă, ale activității acestui Cerc. Până în momentul redactării acestei scurte dări de seamă nu ne-am propus realizări vizibile și cuantificabile, daraceasta poate face parte dintr-o etapă ulterioară. Scopul și obiectivele Cercului au fost realizate. Fiecare ședință a fost îmbogățitoare pe multiple planuri și a oferit satisfacția unor întâlniri valoroase: cunoașterea unor personalități interesante, incitante, a unor experiențe profesionale și de viață – model. S-au efectuat prezentări excepționale realizate de studenți sau de invitați. Studenții au progresat și la unii dintre ei s-au înregistrat adevărate salturi calitative. Sunt stimulați să-și dezvolte o atitudine interogativă și să-și împărtășească în cadrul Cercului realizările lor. O dare de seamă detaliată ar putea cuprinde contribuția nominală a multora dintre ei.
Se derulează și se diversifică activitățile de voluntariat în cadrul unor Asociații și ONG-uri: Copilul din Soare, FARA etc.
S-au realizat deja lucrările de licență în 2014 de către cei deveniți absolvenți și se muncește în continuare la licența din 2015 a studenților din anul III, în corelație cu aceste acțiuni de voluntariat ce presupun colaborări cu copiii cu deficiențe, părinții acestora, organizațiile etc.
Domnul Doctor Ioan Iețcu poate interacționa cu tânăra generație, în beneficiul tuturor. De asemenea, Doamna Kinetoterapeut Adriana Sabău, medici, oameni de cultură etc., persoane care nu sunt cadre universitare, dar reprezintă un privilegiu și o sărbătoare comunicarea lor cu tinerii.
În viitor, se va lărgi și mai mult paleta colaborărilor, incluzând și preoți, medici de diferite specializări, angajatori, personalități din străinătate etc. Se preconizează dezvoltarea unor noi tipuri de activități.
Un proiect este programat să se desfășoare în colaborare DSDU/KMS, cu cadre didactice ale ambelor departamente: excursia de studiu în România, în luna mai 2015.
Cercul studențesc Prof. Dr. N. C. Paulescu funcționează de un an și jumătate și are potențial de diversificare și dezvoltare.

Coordonatorul CERCULUI STUDENȚESC PROF. DR. N. PAULESCU,
Lector dr. Claudia Bîlha

 

   Search Engine Optimization