Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

CERCUL  ŞTIINŢIFIC  STUDENŢESC

„EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI ACTIVITĂŢI DE LOISIR”

Scopul cercetării constă în aprofundarea cunoştinţelor în domeniul cercetării şi formării deprinderilor de cercetare ştiinţifică la studenţi.

Obiective :

 1. Încurajarea demersului ştiinţific studenţesc pentru afirmarea cunoştinţelor şi aptitudinile fiecărui cursant la cercul ştiinţific
 2. Dezvoltarea creativităţii şi promovarea ideilor inovatoare a studenţilor privind cercetarea în domeniul nostru de activitate
 3. Participarea la sesiuni ştiinţifice studenţeşti şi publicarea articolelor ştiinţifice
 4. Stabilirea de colaborări cu alte cercuri ştiinţifice din ţară şi din străinătate
 5. Organizarea de alte activităţi orientate înspre beneficiul studentului
 6. Organizarea de simpozioane şi/sau mese rotunde cu prezentare de lucrări pe diferite teme din educaţie fizică, sport şi activităţi de loisir
 7. Invitarea în cadrul şedinţelor a unor cadre didactice cu titluri superioare având preocupări în domeniul cercetării.

Grupul ţintă propus este de 40 de studenţi de la specializările: Educaţie Fizică şi Sportivă, Kinetoterapie şi Motricitate Specială şi 10 masteranzi.

Valorificarea cercetării:

 1. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor naţionale şi internaţionale
 2. Articole publicate în reviste naţionale şi internaţionale
 3. Participarea la sesiunile de comunicări ştinţifice studenţeşti naţionale şi internaţionale.

Rezultate aşteptate:

 1. Obţinerea de rezultate ştiinţifice în urma activităţilor desfăşurate (lucrări de licenţă, articole)
 2. Creşterea vizibilităţii FEFS în zona cercetării pe plan naţional şi internaţional.

Coordonatori,
Conf.univ.dr. Elena RAŢĂ
Conf.univ.dr. Florian BENEDEK


   Search Engine Optimization