Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

CERCUL  ŞTIINŢIFIC  STUDENŢESC
EVRIKA
„Cunoaşterea este antidotul temerii” – Ralph Waldo Emerson


Structură organizatorică la nivel de facultate pentru activitatea opţională de cercetare a studenţilor, îndrumată de membrii corpului profesoral.

          Înfiinţarea Cercului Ştiinţific Studenţesc Evrika se încadrează în preocuparea permanentă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport Suceava, de a atrage şi îndruma studenţii cu potenţial, în direcţia cercetării ştiinţifice specifice domeniului, de a-i  integra în echipe de cercetare interdisciplinare deschizându-le noi orizonturi pe linie de cercetare ştiinţifică.
            Prezentul cerc îşi propune să devină o interfaţă între teoria şi practica domeniului contribuind la formarea aptitudinilor euristice şi  pragmatice a participanţilor, pregătindu-i pe aceştia pentru activitatea de cercetare .

Obiective:

  •  Organizarea si efectuarea unor dezbateri tematice;
  •  Identificarea şi specializarea în domeniul de interes ştiinţific;
  •  Consolidarea cunoştinţelor la disciplinele de studiu;
  •  Stimularea dezbaterilor între studenţi şi profesori într-un cadru nonformal;
  •  Antrenarea tinerilor în activitatea de cercetare ştiinţifică;
  •  Pregătirea de referate şi comunicări ştiinţifice;

coordonator:
lector univ.dr. Virgil LARIONESCU MOROŞAN

   Search Engine Optimization