Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport


 

Anunţuri

    

  Anunț examen GRAD II

  Reexaminări ani I și II

  Eliberare Adeverințe absolvire

  Ordinul Rectorului privind modificarea calendarului concursului de selecție a decanilor

  Anunț distribuire tablete

  Restanțe anul I și anul II

  Reexaminări licență an III și master an II

  Centralizarea studenților din anii terminali care au achitat taxa pentru reexaminări

  Programare examene anii I și II

  Programare Restanțe anul III și master anul II

  Anunț cazare 2020-2021

  Propuneri exmatriculări pentru neplata taxei - mai 2020

  Structură an universitar 2019 - 2020 - modificată

  Programare examene anul II master KRMS sesiune sem II

  Programare examene anul III KMS sesiune sem II

  Programare examene anul II master EFSAE sesiune sem II

  Programare examene anul III EFS sesiune sem II

  Plata taxei de școlarizare

  Liste finale bursieri semestrul al II-lea

  Model cerere și calendar pentru programul Euro 200 (ajutor pentru achiziționarea unui calculator)

  Anunț Secretariat FEFS pentru perioada suspendării cursurilor

  Anunț EURO 200

  Erasmus Open Doors

  Selecție Erasmus+ studenți

  Contractare discipline nepromovate din anii anteriori

  Burse de performanță

  Burse sociale

  Burse speciale

  Programare restanțe

  Anunț curs de schi 2020

  Programare examene

  Propuneri EXMATRICULARE pentru neplată

  Lista FINALĂ bursieri

 Lista PROVIZORIE burse sem I

  Criterii burse

  Anunț Burse performanță

  Anunț Burse sociale

  Anunț Burse speciale - reduceri taxă

  Taxe școlarizare 2019-2020

  Grupe și semigrupe EFSAE an I

  Grupe și semigrupe EFSAE an II

  Grupe și semigrupe KRMC an I

  Grupe și semigrupe KRMC an II

  Grupe și semigrupe EFS an I

  Grupe și semigrupe KMS an I

  Grupe și semigrupe EFS an II

  Grupe și semigrupe KMS an II

  Grupe și semigrupe EFS an III

  Grupe și semigrupe KMS an III

  Liste candidați înmatriculați FEFS septembrie 2019

  Anunț contractare discipline nepromovate ani anteriori

  Deschiderea anului universitar 2019 - 2020 

 Structură an universitar 2018-2019

  Structură an universitar 2019-2020

  Anunț subvenție cazare

  Rezultate înscrieri licență

  Rezultate înscrieri masterat

  Beneficiari cazare FEFS

  Proba scrisă admitere

  Criterii cazare FEFS

  Acte necesare licență și disertație septembrie 2019

  Vizualizare situație școlară 

 Anunț colocviu GRAD I 

  Convenție cadru Stagiu Licență Disertație 2018 - 2019 

  Disertație EFSAE 2018 - 2019

  Licență EFS 2018 - 2019

 Grupe studenți FEFS:

          EFS an I
          EFS an II
          EFS an III
          KMS an I
          KMS an II
          KMS an III
          EFSAE an I
          EFSAE an II
          KRMC an I    

  Tematici pentru licență EFS

  Tematici pentru licență KMS

  Disertație EFSAE

  Ordin Decan privind acoperirea activităților didactice în regim de plata cu ora în cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport

 

 

© 2009 Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Str. Universitatii 13 C.P. 720225, Suceava, Romania
Tel centrala: +40 230 216147 / 101, Tel centrala (ton): +40 230 522978 /101, Tel. direct: +40 230 522819

   Search Engine Optimization