Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I

  Anunț examen GRAD II 

 Anunț cursuri pregătire GRAD II 2020

 ORDIN Nr. 4303/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Anunț colocviu GRAD I 2020

 Programare examene GRAD II 2019

  Cursuri pregătitoare GRAD II 2019

  Anunț Colocviu GRAD I - 2019

  Cursuri pregătire Grad II

 

Programa perfecţionare didactică EFS gradul didactic II

Metodologie privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar
Completare 2013 la Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar
Completare 2016 la Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar

Programa perfecţionare didactică EFS gradul didactic I

Metodologie privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar
Completare 2013 la Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar
Completare 2016 la Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar

 

   Search Engine Optimization