Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - Conference

Conferences venues

 

E building Ştefan cel Mare University of Suceava
- Festive opening of the conference and plenary presentations

A building Ştefan cel Mare University of Suceava
– Oral presentations, poster presentations 

   Search Engine Optimization